Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny:

 mgr Dobrosława Pikoń

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00-14:00
Wtorek 8:00-12:30
Środa 8:00-8:45
9:45 - 12.00
Czwartek 9:00-14:30
Piątek 8:00-11:00

Pedagog specjalny

mgr Karolina Pawełczak

Poniedziałek 9:00-13:30
Wtorek 10:00-14:30
Środa 14:30-15:30
Czwartek 8:00-09:30
Piątek 10:00-11:30

Psycholog szkolny: 

mgr Ola Kowalczyk

Godziny pracy:

Wtorek 10:00 - 16:00
Środa 11:00 - 15:00
Piątek 12.00 - 14:00

 

Ikona PDF 50 Poradnik dla ucznia

Ikona PDF 50Poradnik dla rodzica

Ikona PDF 50Poradnik dla nauczyciela

Ikona PDF 50Jak skuteczie uczyć się w domu

Ikona PDF 50Jak pomóc dziecku w nauce

Ikona PDF 50Nadciąga pokolenie małych tyranów

Ikona PDF 50Palenie zaczyna się od spróbowania

Jak rodzic może pomagać dziecku w nauce, odnosić sukcesy szkolne i unikać porażek.

Rodzicu pamiętaj!

Rozwój zainteresowań dziecka i jego motywacja do spełniania obowiązków szkolnych zależy głównie od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szkole.
Jeśli rodzice będą pytać się co ciekawego robiono w szkole , podziwiać zapisy w zeszycie , prosić aby dziecko przeczytało fragment, którego się nauczyło –a to wszystko poparte będzie pochwałami – wtedy uczeń będzie czuł satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie pogłębiał wiedzę.