Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Józefa Marciniak

W-ce dyrektor d/s szkoły

mgr Bożena Kisielewicz

W-ce dyrektor d/s przedszkola

mgr Kamila Wachowska