Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

mgr Edyta Miler

W-ce dyrektor d/s szkoły

mgr Agnieszka Żelawska

W-ce dyrektor d/s przedszkola

mgr Kamila Wachowska