Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 04-września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. -
31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 15 stycznia - 28 stycznia - 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty  14, 15, 16 maja 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 02 kwietnia 2024 r.
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca -2024 r. -
31 - sierpnia - 2024 r.
Dodatkowe dni wolne

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 są:

29 - 30 kwietnia 2024r.

2 maja 2024 r.

17 maja 2024r.

31 maja 2024r.

14,15,16 maja 2024. - egzamin ósmoklasisty

Spotkania z rodzicami
Spotkanie nauczycieli z rodzicami

21 września 2023 r. 
09 listopada 2023 r.
14 grudnia 2023 r. (konsultacje)
01 lutego 2024 r. (wywiadówka)
21 marca 2024 r.
09 maja 2024 r.  (konsultacje)

Zebranie plenarne Prezydium Rady Rodziców 21 - września 2023 r.
09- maja 2024 r.
Zebranie informacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych 03 czerwca 2024 r.
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjne 29 - stycznia 2024 r.
13 - czerwca 2024r.
Plenarne 31 - sierpnia 2023 r.
8 - lutego 2024 r.
19 - czerwca 2024 r.
Szkoleniowe spotkania w ramach WDN Według harmonogramu WDN
Spotkanie dyrektora z SU
Spotkanie dyrektora z samorządem uczniowskim Według planu pracy SU
Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ślubowanie klas pierwszych 04 - września 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej 13 - października 2023 r.
Święto Niepodległości 10 listopada 2023 r.
Święto Patrona Szkoły 20 listopada 2023 r.
Mikołajki na sportowo 6 - grudn a 2023 r.
Kiermasz świąteczny + Jasełka 14 - grudnia 2023 r.
Jasełka kl. I-III, IV -VI 22 - grudnia 2023 r.

Spotkania wigilijne w klasach

Wigilia dla pracowników i emerytów, jasełka dla pracowników i emerytów

22 - grudnia 2023 r.

22 - grudnia 2023r. - godz. 12.00

 Kiermasz wielkanocny  21 marca 2024r.
Dzień wiosny - Wiosenne Uciechy 21 - marca 2024 r.
Zajęcia dla 5 - 6 latków:
- rozpoczęcie zajęć

-zakończenie zajęć

5 lutego 2024 r.

12 lutego 2024r.
17 lutego 2024r.

24 lutego 2024r.


Święta Majowe  26 kwietnia 2024 r.
Dni Otwarte Szkoły 01 marca 2024 r.

 Festyn Rodzinny


 09 czerwca 2024 r.