Ikona PDF 50Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Ikona PDF 50Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

 

Wmagane dokumenty

Ikona PDF 50Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu - rok szkolny 2023/2024

Ikona PDF 50Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły

Ikona PDF 50Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Ikona PDF 50Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły

Ikona PDF 50Oświadczenie dotyczące religii/etyki 

Ikona PDF 50 Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury