Jak rodzic może pomagać dziecku w nauce, odnosić sukcesy szkolne i unikać porażek.

Rodzicu pamiętaj!

Rozwój zainteresowań dziecka i jego motywacja do spełniania obowiązków szkolnych zależy głównie od zainteresowania się rodziców tym, co dziecko robi w szkole.
Jeśli rodzice będą pytać się co ciekawego robiono w szkole , podziwiać zapisy w zeszycie , prosić aby dziecko przeczytało fragment, którego się nauczyło –a to wszystko poparte będzie pochwałami – wtedy uczeń będzie czuł satysfakcję z własnych osiągnięć i chętniej będzie pogłębiał wiedzę.ABY POMÓC DZIECKU W NAUCE, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1.    Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie o tym samym czasie, po obiedzie i odpoczynku.
2.    Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju.
3.    Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory.
4.    Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe.
5.    Podczas wykonywanej pracy nie należy mu przeszkadzać, rozmawiać z nim na inne tematy.
6.    Nie należy robić zadania za dziecko, tylko z dzieckiem.
7.    Po wykonaniu każdego zadania wymagającego  od dziecka  wysiłku, należy je pochwalić.
8.    Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy
9.    Należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki
i wykształcenia.
10. Pomagając dziecku w nauce rodzice będą zorientowaniw ich uzdolnieniach i brakach, oraz w porę będą mogli zapobiegać zaległościom w nauce.

Zebrały i opracowały: D. Pikon, M. Dębińska