Od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. nasze przedszkole realizuje program Przedszkole Promujące Zdrowie. Realizacja tego programu pozwoli placówce uzyskać certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

 

Cele programu są następujące:

  • upowszechnianie wiedzy na temat przedszkola promującego zdrowie oraz informacji na temat form przedszkolnej i pozaprzedszkolnej edukacji związanej z promocją zdrowia;
  • zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia;
  • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań życia codziennego;
  • poprawa sposobu odżywiania;
  • zwiększenie aktywności fizycznej poprzez spacery i zabawy na świeżym powietrzu, sport i rekreację;
  • promocja zdrowia psychicznego.

Plan realizacji programu Przedszkole Promujące Zdrowie na rok szkolny 2021/2022

Ikona PDF 50

Przedszkole Promujące Zdrowie - działania podejmowane w roku szkolnym 2021/22:

  1. Święto Pieczonego Ziemniaka
  2. Wewnątrzprzedszkolny konkurs dla rodziców z dziećmi „Warzywne stworki”dziećmi „Warzywne stworki”
  3. Dzień Buraka