Od 1 września 2017 r. nasze przedszkole rozpoczęło realizację ogólnopolskiego trzyletniego programu "Bezpieczne Przedszkole", którego celem jest wychowanie dzieci na odpowiedzialnych dorosłych dbających o bezpieczeństwo własne i innych osób. Poniżej zamieszczane będą kwartalniki dla rodziców, w których informować będziemy o działaniach podjętych w ramach programu.

Ikona PDF 50Kwartalnik 01/2017/2018

Ikona PDF 50Kwartalnik 02/2017/2018

Ikona PDF 50Kwartalnik 03/2017/2018

Ikona PDF 50Kwartalnik 01/2018/2019

Ikona PDF 50Kwartalnik 02/2018/2019

Ikona PDF 50Kwartalnik 03/2018/2019

Ikona PDF 50Kwartalnik 01/2019/2020