Opłaty za wyżywienie w naszym przedszkolu

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) reguluje ustawa zdnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Za pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie – 9,00 zł, w tym:

  • śniadanie – 2,70 zł
  • obiad – 4,50 zł
  • podwieczorek – 1,80 zł

Opłata w przedszkolach publicznych Ikona PDF 50

Nr konta bankowego przedszkola: 86 1160 2202 0000 0003 5386 7672