Statut Przedszkola nr 16 w Opolu

Zmiany w Statucie w roku szkolnym 2018/2019

Ikona PDF 50

Zmiany w Statucie w roku szkolnym 2019/2020

Ikona PDF 50

Plan pracy przedszkola 2021/2022

Koncepcja pracy przedszkola

   

Procedura w przypadku dziecka przewlekle chorego

Procedura funkcjonowania przedszkola od 1 września 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa w przedszkolu

Regulamin wycieczek