W związku z rozpoczynającym się od 22 marca 2021 r. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wnioski wraz załącznikami należy dostarczyć w terminie od 22 marca od godz. 8.00 do 2 kwietnia do godz. 16.00 do przedszkola w zamkniętej kopercie i włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do placówki (skrzynka dostępna w godzinach pracy przedszkola, tj. od 6.00 do 17.00).

Spotykamy się z rodzicami codziennie – kiedy przyprowadzają i odbierają dziecko, kiedy przysiadają na chwilę, aby popatrzeć na swoje pociechy, bawiące się z innymi, kiedy nam – nauczycielom pomagają i kiedy razem świętujemy.