Żegnaj zimo!
Witaj wiosno!

Przyjście  nowej  pory  roku – WIOSNY  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się już kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. Wiosenna sceneria zagościła również w każdej z naszych sal.

Barwnym korowodem wspólnie z Marzanną, gaikiem, kwiatami i instrumentami, przemaszerowaliśmy wokól przedszkola, skandując hasła: „Żegnaj zimo - witaj wiosno". Następnie wszyscy udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego, gdzie Marzanna została spalona i w ten oto sposób na dobre zimę pożegnaliśmy. Wszędzie wkoło zrobiło się zielono, a słońce zaczęło świecić mocniej. Bardzo się cieszymy, że wiosnę powitaliśmy. Mamy nadzieję, że zimę zobaczymy dopiero za rok :)

wiosna1wiosna2wiosna3wiosna4