Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie.

Wielkimi krokami zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie stęsknieni za swoimi kolegami oraz nauczycielami, powrócą do ławek już za kilka dni. My również nie możemy doczekać się bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami!

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.
Mimo upływu czasu w dalszym ciągu sytuacja epidemiczna w naszym kraju zobowiązuje nas wszystkich do ścisłego przestrzegania podstawowych zasad higieny, które w dużym stopniu mogą ograniczyć ryzyko zarażenia się koronawirusem. Prosimy Państwa również o bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, które można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/Aktualności oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora szkoły lub wychowawców.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

  • dla uczniów klas II - VIII odbędzie się w dniu 1 września w salach dydaktycznych o godz. 9.00
  • Uczniów klas I zapraszamy w dniu 1 września 2021r. o godz. 10.00 do w sali gimnastycznej.

Uczniom klas I może towarzyszyć jeden z Rodziców lub opiekunów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. zakrycie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły oraz wejście do sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego. 
Rodzice oraz opiekunowie uczniów klas II - VIII nie uczestniczą w tym dniu spotkaniach uczniów z wychowawcami.

Wszystkim Uczniom życzę, aby kolejny rok wzbogacał was w wiedzę i doświadczenia, które zaowocują w przyszłości, Rodzicom, by dumnie patrzyli na swoje pociechy i wytrwale, pomimo wielu obowiązków, znajdowali czas na wspieranie ich talentów i zainteresowań a Nauczycielom i Pracownikom składam serdeczne życzenia, aby ten kolejny rok szkolny przyniósł wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.