Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, iż w ramach dotacji celowej na rok szkolny 2021/2022, zostały zakupione przez szkołę niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Rodziców prosi się jednak o zakup podręczników do nauki dwóch przedmiotów: religii (dotyczy tylko uczniów klas I-III) oraz języka mniejszość narodowej (dotyczy uczniów klas I-VI), jeśli Państwo zadeklarowaliście udział Waszego dziecka w w/w zajęciach.

Tytuły tych podręczników zostały ujęte w Szkolnym zestawie podręczników: Ikona PDF 50