Działalność plastyczna, muzyczna i literacko-teatralna dziecka w wieku przedszkolnym to główne formy wychowania estetycznego w przedszkolu. Wyraża się w aktywności, ekspresji i zabawie dziecka.Wychowanie plastyczne, muzyczne i edukacja teatralna w przedszkolu odgrywają szczególną rolę, ponieważ rozwijają i wzbogacają możliwości twórcze dziecka. Z tego też względu nasze przedszkole zwraca szczególną uwagę na te formy ekspresji. Wytwory plastyczne dzieci są eksponowane na wystawach o różnorodnej tematyce. Nasze przedszkolaki często biorą udział w konkursach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

Rok szkolny 2020/2021:

 • dyplom za zajęcie III miejsca w XV edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2020” w kategorii przedszkola.

Rok szkolny 2019/2020:

 • certyfikat "Bezpieczne Przedszkole".

Rok szkolny 2018/2019:

 • dyplom za zajęcie II miejsca w XIII edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2018” w kategorii przedszkola;
 • dyplom „Opolskich ogrodów Talentów”;
 • dyplom za zajęcie III miejsca (w kategorii przedszkola/wg wskaźnika) w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota” 2018;
 • wyróżnienie specjalne w VIII edycji programu „Zbiera baterie i telefony” w kategorii Małe Przedszkola za zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów.

Rok szkolny 2017/2018:

 • dyplom za udział w programie zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym „Biały Ząbek”;
 • dyplom za zajęcie II miejsca w XII edycji konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2017” w kategorii przedszkola;
 • certyfikat za udział w programie „Aktywny Przedszkolak”;
 • certyfikat dzikości – sączenia soków warzywno-owocowych za propagowanie wśród dzieci i rodziców wiedzy, jak wzmacniać odporność oraz dbać o zdrowie;
 • dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii małych przedszkoli w ramach VII edycji programu „Zbieraj baterie!”;
 • certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (X edycja programu”).
   

Rok szkolny 2016/2017:

 • dyplom za zajęcie III miejsca w konkursie „Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2016” w kategorii: przedszkola;
 • dyplom „Opolskich ogrodów Talentów”;
 • certyfikat uczestnictwa w projekcie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto. Mały Opolanin”;
 • dyplom za udział w programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!”;

Rok szkolny 2015/2016:

 • dyplom za zajęcie VII miejsca w konkursie „Śmieci mniej – Ziemi lżej, Opole 2015” w kategorii: przedszkola;
 • dyplom za udział w „II Opolskiej Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków pod patronatem Prezydenta Miasta Opola”;
 • dyplom „Opolskich ogrodów Talentów”;
 • certyfikat „Pastusiowego Przedszkola” Akademii Aquafresh;
 • dyplom za zajęcie II miejsca (w kategorii przedszkola/wg wskaźnika) w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota” 2016;
 • dyplom za zajęcie II miejsca (w kategorii przedszkola/wg wartości) w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota” 2016.

Rok szkolny 2014/2015:

 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Podróż do krainy pełnej zdrowia”;
 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Podróż do Eko-krainy”;
 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Podróż do krainy aktywności”;
 • dyplom za zajęcie III miejsca w „I Opolskiej Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków”;
 • dyplom za udział w VI Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie „Ruch i witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”;
 • dyplom za zdobycie tytułu „Młodego Odkrywcy”;
 • dyplom za zajęcie I miejsca (w kategorii przedszkola/wg wartości) w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota”;
 • dyplom za zajęcie I miejsca (w kategorii przedszkola/wg wskaźnika) w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Akcji PCK „Gorączka Złota”.

Rok szkolny 2013/2014:

 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”;
 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”;
 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu”;
 • certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Przedszkolak Bezpieczny w Podróży”;
 • certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;
 • certyfikat „Opolskie Ogrody Talentów”.