W związku z rozpoczynającym się od 22 marca 2021 r. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2021/2022 z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wnioski wraz załącznikami należy dostarczyć w terminie od 22 marca od godz. 8.00 do 2 kwietnia do godz. 16.00 do przedszkola w zamkniętej kopercie i włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do placówki (skrzynka dostępna w godzinach pracy przedszkola, tj. od 6.00 do 17.00).


W przypadku, gdy przebywają Państwo na kwarantannie czy izolacji, prosimy o kontakt telefoniczny w celu omówienia sposobu i formy dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych.

Adres strony naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/opole

Uwaga!!!
Wysłanie wypełnionego wniosku przy pomocy systemu informatycznego bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka, takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2021/2022 pdf

Uchwała Rady Miasta Opola Dz. U. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3290 pdf

Załącznik nr 1 pdf

Załącznik nr 2 pdf

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola pdf