Zapoznaj się z ofertą naszego przedszkola. W pracy z dziećmi nastawiamy się na wielokierunkowe kształcenie językowe i rozwój fizyczny oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Główne zadania naszego przedszkola:

 • stymulowanie rozwoju i edukacji dziecka oraz opieka nad jego wszechstronnym rozwojem,
 • budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i otwarcia na potrzeby dzieci i rodziców,
 • tworzenie różnorodnych sytuacji, które umożliwią rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną, radosną zabawę,
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta,
 • pomoc wszystkim przedszkolakom w pełnym rozwoju ich talentów.

Dzieciom w naszym przedszkolu zapewniamy:

 • świetną zabawę,
 • przyjazną dziecku atmosferę,
 • zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
 • pomoc specjalistów – logopeda, psycholog,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego( zgodnie z MEN),
 • różnorodność metod i form stosowanych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • dobrze wyposażone w sprzęt, pomoce, zabawki, kąciki zainteresowań sale dydaktyczne,
 • atrakcyjną ofertę programową,
 • udział w konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych,
 • zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Rodzicom oferujemy:

 • konsultacje z logopedą,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych,
 • zajęcia otwarte.