Podstawa programowa realizowana jest w godz. 7:00-12:00.

 

6.00-7.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.


7.00-8.20

Zabawy integrujące grupę, orientacyjno - porządkowe, kołowe ze śpiewem, przy muzyce i inne.


8.20-8.30

Ćwiczenia poranne.


8.30-9.00

Śniadanie.


9.00-10.00 (grupy młodsze)
9.00 - 10.15 (grupy starsze)

Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego


10.00-10.15 (grupy młodsze)
10.15 - 10.30 (grupy starsze)

Drugie śniadanie.


10.15-11.30 (grupy młodsze)
10.30 -11.30 (grupy starsze)

Czas pobytu na świeżym powietrzu (gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp., spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.)


11.30-12.00

Obiad.


12.00-12.30

Zajęcia dodatkowe (religia, innowacje pedagogiczne)


12.30-14.00 (grupy młodsze)

Leżakowanie.


12.30-14.00 (grupy starsze)

Odpoczynek i relaks dla dzieci regulowany przez nauczyciela (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej z płyt CD), gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka, zajęcia dodatkowe, korekcyjno-kompensacyjne.


14.00-14.15

Podwieczorek.


14.15-15.00

Zajęcia stymulujące indywidualny rozwój dziecka.


15.00-17.00

Zabawy dowolne  służące realizacji pomysłów dzieci.