PODSUMOWANIE

XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Szkoła moim oknem
na świat”

DLA UCZNIÓW KL.I -IV ORAZ V-VIII

18 konkurs fotograficzny