5 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy I a uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w sali „Ognik" na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Pierwszoklasiści zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez Straż Pożarną, sposobami alarmowania, zachowania się w przypadku niebezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Poznali najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, zagrożenia występujące w lesie, a także w domu. Słuchając pogadanki i oglądając krótkie filmiki dzieci uczyły się, jak uniknąć pożaru, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, co zrobić, gdy zapali się na dziecku ubranie oraz jak zachować się, gdy w sąsiednim pomieszczeniu pojawi się pożar. Podczas wizyty mieliśmy możliwość zobaczenia stanowiska kierowania. Dyspozytor opowiedział uczniom, w jakich sytuacjach należy, a w jakich sytuacjach nie należy dzwonić do Straży Pożarnej. Zwiedzaliśmy też pomieszczenia Straży: garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska strój strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samochodu strażackiego. Wszystkich bardzo ucieszyła możliwości wejścia do wozu strażackiego, a ogromnym przeżyciem były bardzo głośne syreny, które włączyli strażacy na zakończenie naszej wizyty.

To była dla nas bardzo ważna lekcja. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Strażakom za miłe przyjęcie i możliwość bliższego poznania ich niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy.

straz1

straz2

straz3