„Dziękczynienie dzieci”

To temat katechetycznego konkursu plastycznego w mieście Opole, w którym wzięło udział  5 dzieci z naszej szkoły. Jury postanowiło dokonać oceny prac w trzech kategoriach: prace grupowe, prace indywidualne dzieci przedszkolnych oraz prace indywidualne uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdobyli wysokie noty:

I miejsce  - Urszula Kapusta z 3b i Szymon Kapusta z 1b

Wyróżnienia:
– za samodzielność: Agata Ciećkiewicz z 1b,

– za kreatywność i bogactwo treści i formy: Iga Niestrój z  1a,

– za ciekawą realizację tematu: Laura Chruścicka z 1a.

Wręczenie nagród odbyło się 11 stycznia o godzinie 10.00 w auli Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rity w Opolu, podczas spotkania kolędowego dla dzieci ze wszystkich opolskich przedszkoli.
Po Uroczystości Ula i Szymon udzielili wywiadu pani dziennikarce z Radio DOXA.

Naszym uczniom ZWYCIĘZCOM z serca GRATULUJEMY!

religia1

religia2

reliogia3

religia4