Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła matematyka". Głównym celem projektu jest kształtowanie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Wioletta Ożóg.
 
nie zwykla matematyka