Szkolny zestaw podręczników
 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu
 na rok szkolny 2022/2023

Ikona PDF 50

Ważna informacja dla   Rodziców!

Rodzice uczniów klas I- III kupują zgodnie z wykazem tylko podręczniki do nauki religii oraz języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego.

W klasach IV-VIII uczniowie nie kupują podręcznika do religii.

Pozostałe podręczniki dotowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
- uczniowie ich nie kupują.