Światowy Dzień Ziemi to najbardziej popularne święto ekologiczne na świecie. Coroczna celebracja dnia 21.04 ma na celu promowanie postaw proekologicznych wśród ludzi oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.Tego dnia w naszym przedszkolu wszystkie działania w postaci zabaw ruchowych oraz prac plastycznych były skierowane na podkreślenie, jak ważne jest nasze zaangażowanie w działania na rzecz naszej planety.

DZ1DZ2