„Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym I wszystko im przebaczyć”
                                                                                                                                                       Stanisław Ciesielczuk, „Wigilja”
 
22 grudnia obchodziliśmy w naszym przedszkolu jeden z najpiękniejszych dni w roku – Wigilię Bożego Narodzenia. Wszystkie grupy oraz grono pedagogiczne zasiedli wspólnie przy specjalnie przygotowanych stolach. Dzieci wysłuchały życzeń od Pani Dyrektor, wspólnie kolędowały oraz zjadły wigilijny obiad.
Kultywowanie takich tradycji jest dla dzieci szczególnie ważne. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość zwyczajów świątecznych lecz również wzmacniają serdeczne relacje między nimi.
 
wigilia