W środę, tj. 03.11.2021 r. w naszym przedszkolu gościliśmy funkcjonariusza Straży Miejskiej. Na prelekcji poruszany był temat związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od momentu ich wytworzenia, poprzez umieszczenie ich w odpowiednim pojemniku, poddanie procesom przetworzenia, na powtórnym wykorzystaniu kończąc. Dzieci brały czynny udział w segregowaniu odpadów oraz pogadance, co świadczy o ich dużym zainteresowaniu tym tematem.

so