Przewodniczący Rady Rodziców:

p. Małgorzata Woroniecka

Zastępca przewodniczącego:

p. Ewa Krakowiak

Skarbnik:

p. Iwona Niestrój

Sekretarz:

p. Lucyna Mrochen

 

Konto Rady Rodziców:

PKO Bank Polski
39 1020 3668 0000 5102 0352 5557

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do skarbników poszczególnych klas, którzy zebrane środki przekazywać będą na konto Rady Rodziców lub indywidualnie na konto.
Wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50,00 zł.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy nie tylko finansowo wspierają Szkołę i Radę Rodziców, ale także angażują się w pomoc rzeczową,  a przede wszystkim poświęcają swój czas na zorganizowanie dzieciom dobrej zabawy i urozmaicanie życia szkolnego.

Wpływy na Radę Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 za rok szkolny 2021/2022 Ikona PDF 50

 

 

Regulamin Rady Rodziców pdf