Przewodniczący Rady Rodziców:

p. Agnieszka Markiewicz

Zastępca przewodniczącego:

p. Natalia Luzar

Skarbnik:

p. Iwona Niestrój

Sekretarz:

p. Joanna Krasnodębska

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł.

Konto Rady Rodziców:

PKO Bank Polski
39 1020 3668 0000 5102 0352 5557

Wpływy na Radę Rodziców

• wpłaty rodziców,
• sprzedaż surowców wtórnych,
• wpłata na ksero,
• dochód z kiermaszu świątecznego i festynu,
• prowizja.

Regulamin Rady Rodziców pdf