Przewodniczący Rady Rodziców:

p. Małgorzata Woroniecka

Zastępca przewodniczącego:

p. Ewa Krakowiak

Skarbnik:

p. Iwona Niestrój

Sekretarz:

p. Lucyna Mrochen

 

 

 

 

 

Konto Rady Rodziców:

PKO Bank Polski

39 1020 3668 0000 5102 0352 5557
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat do skarbników poszczególnych klas, którzy zebrane środki przekazywać będą na konto Rady Rodziców lub indywidualnie na konto  z informacją , którego ucznia i klasy dotyczy wpłata.
Wysokość rocznej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50,00 zł.

Chcielibyśmy nagrodzić i jednocześnie zaangażować do wpłat na społeczny fundusz Rady Rodziców.
Klasy, które zbiorą 100% składek, otrzymają ich zwrot w wysokości 40% do wykorzystania na cele klasowe ( dofinansowanie do wycieczki , wyjście do kina /teatru ).

Skarbnicy trójek klasowych przyjmują wpłaty zgodnie z ustalonymi zasadami.
Przyznany zwrot  pobiera Skarbnik klasy lub Wychowawca na podstawie wniosku skierowanego do Rady Rodziców, najpóźniej do 15 maja bieżącego roku szkolnego.
Warunkiem odebrania należnej kwoty jest rozliczenie się przez Skarbników klasowych z wpłat uzyskanych na fundusz Rady Rodziców.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy nie tylko finansowo wspierają Szkołę Podstawową i Radę Rodziców, ale angażują się w pomoc rzeczową , a przede wszystkim poświęcają swój czas na zorganizowanie dzieciom dobrej zabawy i urozmaicanie życia szkolnego.
  
 
Iwona Niestrój
Skarbnik Rady Rodziców
 

Wpływy na Radę Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 za rok szkolny 2022/2023 Ikona PDF 50

 

 

Regulamin Rady Rodziców pdf