Zapraszamy na zebrania rodziców w poniższych terminach.

9 września 2021 r. 
04 listopada 2021 r.
16 grudnia 2021 r. (konsultacje)
27 stycznia 2022 r. (wywiadówka)
31 marca 2022 r.
12 maja 2022 r.  (konsultacje)