Zapraszamy na zebrania rodziców w poniższych terminach.

21 września 2023 r. 
09 listopada 2023 r.
14 grudnia 2023 r. (konsultacje)
01 lutego 2024 r. (wywiadówka)
21 marca 2024 r.
09 maja 2024 r.  (konsultacje)