Wydawanie posiłków w szkole rozpocznie się dnia 12 września.

Odpłatność za śniadania i obiady w szkole – WRZESIEŃ 2022 r.

Śniadania – 45 zł

Obiady - 120 zł

Razem: 165 zł   

Prosimy o jak najszybsze wpłaty.

 Odpłatność za obiady regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca na nr konta:                                       

NR KONTA: 
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

Wszelkie zmiany dotyczące zapisu lub wykreślenia z wyżywienia należy zgłosić w formie pisemnej do dnia 20 w miesiącu poprzedzającym żywienie.