Odpłatność za śniadania i obiady w szkole – Maj 2024 r.

Śniadania – 63 zł

Obiady - 168 zł

Razem: 231 zł   

Prosimy o jak najszybsze wpłaty.

 Odpłatność za obiady regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca na nr konta:                                       

NR KONTA: 
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

Wszelkie zmiany dotyczące zapisu lub wykreślenia z wyżywienia należy zgłosić w formie pisemnej do dnia 20 w miesiącu poprzedzającym żywienie.

WNIOSEK O ZWROT NADPŁATY

Ikona PDF 50