Śniadania - 60 zł

Obiady - 160 zł

Razem: 220 zł   

Odpłatność za obiady regulujemy do 15 dnia każdego miesiąca na nr konta:                                       

NR KONTA: 
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

Wszelkie zmiany dotyczące zapisu lub wykreślenia z wyżywienia należy zgłosić w formie pisemnej do dnia 20 w miesiącu poprzedzającym żywienie.