ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

------------------------------

Statystyka

Użytkowników:
1172
Artykułów:
833
Odsłon artykułów:
837267

Goście

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady rekrutacji do klasy I rok szkolny 2019-2020

Zapisy do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo!


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu informuje,
że rozpoczął się nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły
lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych,  dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

 - informacje ogólneRegulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Opolu
na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka i dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do szkoły


Zgłoszenie rodziców ucznia 6-letniego o przyjecie do szkoły

Oświadczenie o spełnieniu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego - 6 latki


Oświadczenie dotyczące religii/etyki

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego , w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym.

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania  za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.14.2019 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 8 stycznia 2019 r.
 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas   I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.   
 

 


 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com