Informujemy, że w związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu nie będzie odbywał się nabór uzupełniający.