ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w sytuacji epidemicznej  w naszym kraju.
W związku z tym nie przewidujemy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dla całej społeczności szkolnej.
W tym dniu planowana jest jedynie uroczystość ślubowania i pasowania dla dzieci z klas I rozpoczynających naukę w szkole.
Uczniowie kas II – VIII spotkają się z wychowawcami w klasach
według ustalonego harmonogramu.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły prosimy,
aby uczniom klas pierwszych towarzyszyła w tym dniu tylko jedna osoba.
 Zgodnie z procedurą uczniowie i rodzice zobowiązani są do posiadania maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2020r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie odbędzie się tradycyjne, uroczyste zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły zakończenie roku szkolnego będzie się odbywać zgodnie z niżej przedstawionymi wytycznymi oraz harmonogramem.

Wytyczne i harmonogram

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!


Zapraszamy na wydarzenie na żywo, podczas którego dowiesz się kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek do szkoły ponadpodstawowej. Powiemy Ci na co zwrócić uwagę, aby we wrześniu znaleźć się w wymarzonej szkole. Przybliżymy również działanie algorytmu naborowego. 

Dodatkowe dni w wolne od zajęć dydaktycznych – zdalnego nauczania w roku szkolnym 2019/2020

Dodatkowe dni w wolne od zajęć dydaktycznych – zdalnego nauczania w roku szkolnym 2019/2020


Szanowni Rodzice i uczniowie


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu informuje, że na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. z 2017r., poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – zdalnego nauczania są 12 czerwca 2020r. (piątek po Bożym Ciele) i 16, 17, 18 czerwca 2020r. (egzamin ósmoklasisty).


      Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 2 w Opolu

Aktualności

Uwaga Ósmoklasiści!

Rekrutacja elektroniczna
do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

------------------------------------

 REKRUTACJA

2021/2022

----------------------------

Zapraszamy
chętnych uczniów do wzięcia udziału
w Konkursie Fotograficznym pt.
„ Przyroda Ziemi Opolskiej w obiektywie ”.
Na zdjęcia czekamy do  
21 maja 2021r.

Szczegóły w załączniku.

--------------------------------------

 

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

Zdalne nauczanie

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

Przewodnik po Office 365
i MS Teams dla ucznia i rodzica

-----------------------

Odpłatność
za obiady

MARZEC 2021

Obiady - 115 zł
   

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com