ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

Komunikat 2/2020

Szanowni RodziceW związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedłużono do 10 kwietnia 2020r. zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.493), określone zostały zasady nauczania na odległość od 25 marca 2020r.
Praca zdalna jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Obecna sytuacja panująca na świecie jest trudna dla nas wszystkich. My, nauczyciele, jak również Państwo, Rodzice, staramy się odnaleźć w tej nowej sytuacji nauczania na odległość. Koordynacją na poziomie klasowym zajmują się wychowawcy. Proszę, byście Państwo informowali ich o trudnościach, które się pojawiają. Będziemy na bieżąco,  jeśli tylko będzie taka możliwość, udoskonalać naszą pracę z uczniami. W tych dniach wszystkim potrzebna jest wzajemna życzliwość i zrozumienie.
Aby realizować podstawę programową z edukacji wczesnoszkolnej i poszczególnych przedmiotów nauczyciele wspólnie z Państwem i Uczniami określili metody i techniki kształcenia na odległość. Uspakajamy Państwa, że pozostaną one w niezmienionej formie. Zakres materiału będzie dostosowany do nowego, tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bez pomocy Rodziców nie jest możliwa samodzielna, efektywna nauka w domu. Dlatego dziękujemy Państwu za wspieranie swoich dzieci  i czuwanie nad realizacją zadań, które stawia przed nami  nowa sytuacja.
Jednocześnie w związku z koniecznością pozostania uczniów w domach proszę o szczególną ochronę swoich dzieci. Niezwykle istotną sprawą jest, aby nie przebywały one  w skupiskach ludzkich, nie przemieszczały się, jeśli nie ma takiej potrzeby. Proszę o zwrócenie uwagi na przestrzeganie higieny zgodnie z zaleceniami profilaktyki i uważne śledzenie bieżących komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia  i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.Z poważaniem
dyrektor ZSP nr 2 w Opolu
Józefa Marciniak

Informacja odnośnie rekrutacji 2020/2021

Informacja odnośnie rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16
im. Zofii Nałkowskiej w Opolu

na rok szkolny 2020/2021


Szanowni Państwo


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu informuje, że w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Zofii Nałkowskiej na rok 2020/2021 dla kandydatów zamieszkujących poza obwodem szkoły, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca - 24 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.
Skan lub fotografie wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. Dotyczy to również dokumentów związanych z zapisem dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. Dokumenty do pobrania ze strony www.zsp2opole.pl w zakładce Rekrutacja. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.                                Z poważaniem
dyrektor Józefa Marciniak


Nauczanie zdalne

Zdalne lekcje

Plan lekcji dla szkoły podstawowej

 

Dla uczniów klasy VIII o godzinie 9 na stronie:

cke.gov.pl

codziennie nowe zadania z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.


Rozwiązanie zadań o godzinie 15.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice dzieci i uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Opolu


W trosce o bezpieczeństwo dzieci i uczniów naszej placówki i ich rodzin oraz w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa, w zgodzie z rekomendacją Prezydenta Miasta Opola i w porozumieniu z organem prowadzącym Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze na okres od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie.
W tym czasie szkoła i przedszkole będzie zamknięte, a dzieci pozostają w domach pod Państwa opieką.
Ponadto  informuję, że Rodzicom / prawnym opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych, Dz.U. z 2020 r., p. 374).
Na stronie ZUS druk oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym (https://www.zus.pl/).
Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja


Opole, 12.03.2020 r.

Szanowni Rodzice uczniów !


Po analizie obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i koniecznością pozostania uczniów w domach proszę o szczególną ochronę swoich dzieci. Niezwykle istotną sprawą jest, aby dzieci nie przebywały w skupiskach ludzkich, nie przemieszczały się, jeśli nie ma takiej potrzeby. Proszę o zwrócenie uwagi na przestrzeganie higieny zgodnie z zaleceniami profilaktyki i uważne śledzenie bieżących komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
W związku z tym Rada Pedagogiczna naszej szkoły, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, podjęła decyzję o kontynuowaniu nauki w nieco innej formie.
Nauczyciele przedmiotów wysyłać będą do Państwa drogą mailową, poprzez grupę WhatsApp, Facebook oraz stronę internetową naszej szkoły zagadnienia do samodzielnej realizacji dzieci. Zostaną one sprawdzone po powrocie do szkoły. Bardzo prosimy o kontrolę nad tymi działaniami, aby dzieci czuły nasze wsparcie i zaangażowanie. Wszelkie pytania i wątpliwości w powyższej sprawie prosimy przesyłać tą samą drogą.Z poważaniem
 dyrektor szkoły
Józefa Marciniak

 

Wytyczne dla osób powracających z Północnych Włoch

Wytyczne dla osób powracających z Północnych Włoch - informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

Aby zapoznać się z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch należy wskazać link poniżej:

    gis.gov.pl


Równocześnie przypominamy, aby na bieżąco śledzić stronę internetową Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu na której umieszczane są aktualne wytyczne i informacje dotyczące koronawirusa.

    psseopole.pis.gov.pl

Aktualności

INFORMACJA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW
PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
ORGANIZOWANE
PRZEZ MDK W OPOLU

 

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

Wytyczne dla osób powracających
z Północnych Włoch
- informacje Głównego
Inspektora Sanitarnego.

Więcej>>

-------------------------

Zapraszamy
dzieci przedszkolne
(przyszłych pierwszoklasistów)
na zajęcia adaptacyjne
w ramach
„Akademii Przedszkolaka”.
Rozpoczęcie zajęć 
4 listopada 2019r.
Szczegóły na plakacie
i w harmonogramie
zamieszczonym poniżej.

-----------------------

XV MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS
FOTOGRAFICZNY
„Sfotografuj ciszę”
DLA
  UCZNIÓW
KL.I-IV ORAZ V-VIII

Szczegóły w regulaminie

----------------------

Szkolny zestaw podręczników
2019-2020
(religia)

------------------------------

Odpłatność
za wyżywienie

  MARZEC 2020

Śniadania - 44 zł
Obiady - 110 zł

Śniadania + obiady - 154 zł

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

 

Specjalny serwis
informacyjny
o zmianach
w systemie edukacji.

--------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

...

 

 

 

 

 

 

kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Ankieta

Joomla Templates by Joomla-Monster.com