ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

„Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny

„Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny


Od lutego 2021r. w naszej szkole w kl. 1-3 będzie realizowany projekt edukacyjny dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej. Celem projektu jest nowatorskie wsparcie rozwoju nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji kluczowych poprzez współpracę między szkołami podstawowymi aglomeracji Opolskiej oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Zajęcia prowadzone będą metodą eksperymentu , w ramach kół pn.”Żywioły”. Ponieważ naturalna cechą dziecka jest ciekawość, jak również potrzeba zdawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata, więc uczniowie na zajęciach będą: doświadczać, badać, mierzyć, wykonywać obliczenia, ale także rozwijać myślenie twórcze poprzez rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, rebusów.

Warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest zapoznanie się z regulaminem i uzupełnienie dokumentacji.

Regulamin

Dokumenty dla ucznia/rodzica

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW – PÓŁKOLONIE ZIMOWE

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW – PÓŁKOLONIE ZIMOWE


Szanowni Państwo


Informujemy, że ustalone zostały miejsca organizacji półkolonii dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych miasta Opola.
Zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie MEN, zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,  grupach maksymalnie do 12 uczniów.
W bieżącym roku szkolnym przygotowaniem i realizacją wypoczynku zimowego w Opolu zajmują się Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.
Półkolonie będą odbywały się w następujących obiektach szkolnych:

Szczegółowe informacje 

MDK_Oswiadczenie rodzica dziecka uczestnika polkolonii

MDK_Wewnetrzne procedury bezpieczenstwa podczas wypoczynku 

MOS karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI - ONLINE

Spotkania wychowawców klas I-VIII z rodzicami odbędą się dnia 17.12.2020 r. (czwartek)
zgodnie z harmonogramem

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI - ONLINE

Półkolonie dla uczniów klas I-IV

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE UCZNIÓW KLAS I-IV    W czasie najbliższych ferii zimowych, które wyjątkowo odbędą się w jednym terminie (4-17 stycznia 2021r.), w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.
   W związku z powyższym, informuję, że Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy podczas ferii zimowych planują zorganizować półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat pozostających w okresie ferii w Opolu.
Planowana jest organizacja na terenie naszej szkoły dwóch 12-osobowych grup półkolonijnych.
     Dzieciom biorącym udział w półkoloniach zostaną zapewnione: dwa posiłki - II śniadanie i obiad, kadra pedagogiczna z odpowiednimi kwalifikacjami, program artystyczny, turystyczny, sportowo – rekreacyjny. Koszt uczestnictwa za jeden turnus wynosi 300 zł, w tym:

200 zł - opłata wnoszona przez rodziców uczestnika,
• 100 zł - dofinansowanie z budżetu miasta Opola na osobę za jeden turnus.

Półkolonie odbędą się w następujących terminach:
I turnus od 4 do 8 stycznia 2021 r w godzinach od 8 do 16
• II turnus od 11 do 15 stycznia 2021 r. w godzinach od 8 do 16

Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w półkoloniach powinni w terminie do 10.12.2020 - czwartek do godziny 16.00 zgłosić dziecko do udziału w półkoloniach wychowawcom.

Aktualności

 REKRUTACJA

2021/2022

--------------------------------------

 

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

Zdalne nauczanie

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

Przewodnik po Office 365
i MS Teams dla ucznia i rodzica

-----------------------

Odpłatność
za obiady

  

 
NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com