Kalendarz szkoły

Kategoria: Kalendarz szkolny
Opublikowano: środa, 09, wrzesień 2015 17:25
Administrator
Odsłony: 1898
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

02 -września 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2019 r. -
31 grudnia 2019 r.

 

Ferie zimowe

 

10 lutego - 23 lutego - 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

21 kwietnia 2020 r. - j. polski

22 kwietnia 2020 r. - matematyka

23 kwietnia 2020 r. j. angielski

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie roku szkolnego kl. I - VII
Zakończenie klas VIII
26 - czerwca - 2020 r.

25 - czerwca - 2020 r.

Ferie letnie

 

27 czerwca -2020 r. -
31 - sierpnia - 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 są:

31 października 2019r.

20 grudnia 2019 r.

2 - 3 stycznia 2020 r.

21,22,23 kwietnia 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r.

Spotkania z rodzicami
Spotkanie nauczycieli z rodzicami

 

19 września 2019 r  (Wybory do Rady Rodziców)
07 listopada 2019 r.
12 grudnia 2019 r. + kiermasz
30 stycznia 2020 r. (wywiadówka)
2 kwietnia 2020 r. + kiermasz
14 maja 2020 r.

 

Zebranie plenarne Prezydium Rady Rodziców

 

19 - września 2019 r.
21 - maja 2020 r. (Podsumowanie pracy Rady Rodziców)

 

Zebranie informacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych

 

04 czerwca 2020 r.

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjne

 

27 - stycznia 2020 r.
16 - czerwca 2020 r.

 

Plenarne

 

29 - sierpnia 2019 r.
25 - lutego 2020 r.
24 - czerwca 2020 r.

 

Szkoleniowe spotkania w ramach WDN

 

Według harmonogramu WDN

 

Spotkanie dyrektora z SU
Spotkanie dyrektora z samorządem uczniowskim

 

Według planu pracy SU

 

Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ślubowanie klas pierwszych

 

02 - września 2019 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 - października 2019 r.

 

Święto Niepodległości

 

08 - listopada 2019 r.

 

Święto Patrona Szkoły

 

12 - 14 listopada 2019 r.

 

Mikołajki na sportowo

 

06 - grudnia 2019 r.

 

Kiermasz świąteczny + Jasełka

 

12 - grudnia 2019 r.

 

Jasełka, wigilia w klasach, wigilia dla pracowników i emerytów

 

19 - grudnia 2019 r. -  Wigilia i jasełka dla pracowników i emerytów

19- grudnia 2019 r. - Jasełka kl. I - III

20 - grudnia 2019 r. Wigilia w klasach i Jasełka  dla klas IV- VIII

Dzień wiosny - Wiosenne Uciechy

 

20 - marca 2020 r.

 

Zajęcia dla 5 - 6 latków:
- rozpoczęcie zajęć

-zakończenie zajęć

 

4 listopada - 2019 r. (raz na dwa tygodnie)

27 kwietnia - 2020 r.

 

Święta Majowe

 

30 - kwietnia 2020 r.

 

Dni Otwarte Szkoły

 

6 marca  2020 r.

 

Wycieczki, " Zielona  Szkoła "

 

maj/czerwiec 2020 r.

 


 Festyn Rodzinny


 24 maja 2020 r.