ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.jpg
 • 11.JPG
 • 1968-1969a.jpg
 • 1974-1975.jpg
 • 1975-1976.jpg
 • 1976-1977.jpg
 • 1978-1979a.jpg
 • 1978-1979b.jpg
 • 1980-1981d.jpg
 • 1981-1982d.jpg
 • 1982-1983a.jpg
 • 1982-1983b.jpg
 • 1983-1984d.jpg
 • 1986-1987.jpg
 • 1986-1987a.jpg
 • 1988-1989.jpg
 • 1991-1992a.jpg
 • 1991-1992b.jpg
 • 1992-1993.jpg
 • 1993-1994.jpg
 • 1994-1995.jpg
 • 1995-1996.jpg
 • 2002-2003.jpg
 • 2004-2005.jpg
 • 2005-2006.jpg
 • 2006-2007.jpg
 • 2007-2008.jpg
 • absolwenci1973-1.jpg
 • absolwenci1973.jpg
 • absolwenci1987.jpg
 • absolwenci1997.jpg
 • absolwenci1998.jpg
 • absolwenci1999.jpg
 • absolwenci2000.jpg
 • absolwenci2001-1.jpg
 • absolwenci2001.jpg
 • absolwenci_2004.jpg
 • klasa-8a-1974.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

Kalendarz szkoły 2019 - 2020

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego

 

01 -września 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2020 r. -
31 grudnia 2020 r.

 

Ferie zimowe

 

18 stycznia - 31 stycznia - 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 

25 maja 2021 r. - j. polski

26 maja 2021 r. - matematyka

27 maja 2021 r. j. angielski

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

01 kwietnia - 06 kwietnia 2021 r.

 

Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie

 

26 czerwca -2021 r. -
31 - sierpnia - 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne

 

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 są:

9 - 10 listopada 2020 r.

4 - 5 stycznia 2021

4 czerwca 2021 r.

25,26,27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

 

Spotkania z rodzicami
Spotkanie nauczycieli z rodzicami (zdalnie)

 

 .... września 2020 r.  - Termin zostanie podany na stronie do 18-09 - 2020r.  (Wybory do Rady Rodziców)
05 listopada 2020 r.
17 grudnia 2020 r.
04 lutego 2021 r. (wywiadówka)
25 marca 2021 r.
13 maja 2021 r.

 

Zebranie plenarne Prezydium Rady Rodziców

 

17 - września 2020 r.
13 - maja 2021 r. (Podsumowanie pracy Rady Rodziców)

 

Zebranie informacyjne z rodzicami przyszłych klas pierwszych

 

31 maja 2021 r.

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Klasyfikacyjne

 

14 - stycznia 2021 r.
15 - czerwca 2021 r.

 

Plenarne

 

31 - sierpnia 2020 r.
09 - lutego 2021 r.
24 - czerwca 2021 r.

 

Szkoleniowe spotkania w ramach WDN

 

Według harmonogramu WDN

 

Spotkanie dyrektora z SU
Spotkanie dyrektora z samorządem uczniowskim

 

Według planu pracy SU

 

Uroczystości i wydarzenia szkolne
Ślubowanie klas pierwszych

 

01 - września 2020 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14 - października 2020 r.

 

Święto Niepodległości

 

09 -10 listopada 2020 r.

 

Święto Patrona Szkoły

 

10 - 13 listopada 2020 r.

 

Mikołajki na sportowo

 

04 - grudnia 2020 r.

 

Kiermasz świąteczny + Jasełka

 

17 - grudnia 2020 r.

 


 

 
Dzień wiosny - Wiosenne Uciechy

 

19 - marca 2021 r.

 

Zajęcia dla 5 - 6 latków:
- rozpoczęcie zajęć

-zakończenie zajęć

 

16 listopada - 2020 r. - 19 kwietnia 2021 r. (raz na dwa tygodnie)

19 kwietnia - 2021 r.

 

Święta Majowe

 

29 - kwietnia 2021 r.

 

Dni Otwarte Szkoły

 

5 marca 2021 r.

 


 Festyn Rodzinny


 23 maja 2021 r.


 


 

   

 


 

 

 

Aktualności

 REKRUTACJA

2021/2022

--------------------------------------

 

Instrukcja  pisemna
logowania do e-dziennika

-----------------------

Zdalne nauczanie

 

Instrukcja logowania
do Office365
dla uczniów/rodziców

Przewodnik po Office 365
i MS Teams dla ucznia i rodzica

-----------------------

Odpłatność
za obiady

  

 
NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

-----------------------

WYPRAWKA

UCZNIA KLASY I

------------------------

Szkolny zestaw
podręczników
do zakupienia
przez rodziców
na rok szkolny
2020/2021

------------------------

Podstawowe zasady
bezpieczeństwa
w walce
z koronawirusem

------------------------

Informacje dla nauczycieli,
uczniów i ich rodziców
o kształceniu on-line
z uwzględnieniem
higieny pracy.

------------------------

Kształcenie na odległość
– poradnik dla Rodzica
w zakresie
podstawowych zasad
higieny pracy przy komputerze,
higieny wzroku
i bezpieczeństwa w sieci

------------------------

Koronawirus
nam nie straszny
- jak rozmawiać
z dzieckiem

 

Porady psychologa
dziecięcego
 
Wideo

-----------------------

Zostałeś poddany
kwarantannie?
Nie radzisz sobie
ze stresem i lękiem?

Jak radzić sobie z lękiem
i jak mówić dziecku
o epidemii?
Rozmowa z psychologiem
dr. Tomaszem Srebnickim 

--------------

Zasady
funkcjonowania
Miejskiej Poradni
Psychologiczno -
 Pedagogicznej
w Opolu


Pedagog szkolny
Dobrosława Pikoń

------------------------

Świetlica
proponuje!

------------------------

Koronawirus
ważne informacje

------------------------------

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju
dla dzieci niepełnosprawnych
lub zagrożonych
niepełnosprawnością
w Mieście Opolu.

Regulamin Rekrutacji
i Uczestnictwa
w Rządowym Programie
"Za życiem"


DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM”

--------------------------------Szkoła uczestniczy w projekcie
"MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW
NAUKI AO- OBSZAR III -
WZROST KOMPETENCJI UCZNIÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
NA OBSZARZE
AGLOMERACJI OPOLSKIEJ"


--------------------------------

-------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com