ZESPÓŁ  SZKOLNO  -  PRZEDSZKOLNY  NR 2  W  OPOLU

 • 1.jpg
 • a1.jpg
 • b.jpg
 • d.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • r.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • w.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu                     Przedszkole Publiczne Nr 16 w Opolu

druki do pobrania

Wnioski - druki dotyczące świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

 

 

 

 

Regulaminy

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Opolu
na rok szkolny 2016/2017  – zasady, tryb, postępowanie, kryteria, dokumentacja, terminy.

Regulamin pobytu ucznia w szkole

Regulamin Bezpieczeństwa i higieny

Regulamin dotyczący stroju szkolnego

Regulamin Organizowania Wycieczek Szkolnych

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

Procedury

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ PRZEBIEGU NAUCZANIA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ ZASADY JEJ PROWADZENIA

PROCEDURA KONTROLI I EGZEKWOWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura zwalniania uczniów przez nauczycieli w czasie trwania lekcji

Procedura zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

Procedura postępowania w przypadku ucznia przewlekle chorego w PSP nr 16 w ZSP nr 2  w Opolu zawierająca zasady podawania leków uczniom przewlekle chorym przez nauczycieli

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia

Procedura wydawania duplikatów

Dokumenty

Statut PSP 16 w Opolu

Plan Pracy Szkoły 2017/2018

PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 2017/2018

Szkolna Strategia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

Koncepcja pracy szkoły 2016-2020

 

 

 

 

Aktualności

--------------------------------

REKRUTACJA !!!

na rok szkolny
2018/2019

--------------------------------

Odpłatność
za wyżywienie

  LUTY 2018

Śniadanie+zupa+drugie danie - 120zł
Zupa+drugie danie - 84,00zł
Śniadanie +zupa - 54,00 zł
Tylko drugie danie- 66,00 zł
Tylko zupa - 18,00 zł
Tylko śniadanie - 36,00 zł

NR KONTA
14 1160 2202 0000 0002 4460 5161

--------------------------------

-------------------------------

 

Specjalny serwis
informacyjny
o zmianach
w systemie edukacji.

--------------------------------

Nauka
programowania

--------------------------------

Karta Dużej Rodziny

--------------------------------

Karta - Opolska Rodzina

--------------------------------

...

 

--------------------

 

 

 

 

 

kliknij i dowiedz się więcej

 

 

 

Joomla Templates by Joomla-Monster.com